Recerca i resultats

EXIT s’estructura en tres fases:

 

Primera Fase, CONSTRUCCIÓ DE CONEIXEMENT CONCEPTUAL I TEORIA

Construint coneixement sobre ‘left-behind’

El concepte de ‘left-behind’, molt utilitzat en els últims temps al context anglosaxó, ha atret una creixent atenció política, mediàtica i acadèmica a Europa. Tot i així, les interpretacions del que significa que una àrea determinada sigui ‘deixada enrere’ varien àmpliament i estan subjectes a diferents interpretacions, algunes vegades enteses només a través d’indicadors econòmics de privació i/o estancament o considerades com a llocs particulars amb condicions socioeconòmiques diferenciades.

En altres ocasions, s’ha entès com a característiques específiques d’un territori i de la seva població, definides per conjunts divergents de variables o fins i tot com una experiència particular d’habitar. Així, EXIT analitzarà aquests usos en entorns acadèmics i polítics i se centrarà en la construcció discursiva del concepte per ajudar a situar-lo dins de diferents economies legislatives amb la finalitat de mesurar-ne la ressonància amb la realitat viscuda de les persones que habiten aquestes àrees.

Segona Fase, INVESTIGACIÓ EMPÍRICA

Mapeig de la desigualtat i els seus factors impulsors des d’una perspectiva interseccional: dades socioeconòmiques, experiències i percepcions de la desigualtat en àrees ‘rezagades’

La segona fase del projecte combina l’anàlisi de polítiques i dades secundàries amb la investigació etnogràfica per construir una comprensió integral de les desigualtats territorials (per què creix la desigualtat territorial?) i l’experiència d’aquesta desigualtat des d’un enfocament interseccional (com es viu i es percep la desigualtat territorial?).

EXIT durà a terme una investigació empírica en profunditat de les àrees que experimenten desigualtat territorial. L’anàlisi de les dades dels indicadors econòmics a escala local produirà un panorama de l’evolució de les desigualtats en els darrers anys en aquestes àrees i permetrà avaluar fins a quin punt algunes d’aquestes característiques en aquestes àrees i les àrees veïnes són responsables de les desigualtats territorials.

L’anàlisi de les polítiques destinades a abordar les desigualtats territorials creixents, es realitzarà a partir d’una extensa anàlisi documental, incloent-hi grups focals i una enquesta amb responsables polítics i actors clau sobre el terreny (sindicats, grups activistes, ONG, etc.) que examinaran les opinions sobre determinades polítiques públiques i les seves conseqüències, així com les percepcions de desigualtat que se’n deriven.

Paral·lelament, una extensa investigació de camp combinarà entrevistes en profunditat i observació participant de llocs clau dins de les àrees seleccionades. Això permetrà obtenir una comprensió integral de l’experiència de les desigualtats territorials des d’una perspectiva interseccional que consideri com aquesta és travessada per altres eixos de desigualtat, inclosos factors ambientals, de gènere i representacionals.

Aquestes metodologies també permetran desvetllar les constel·lacions d’actors, pràctiques i recursos que no són reconeguts en les respostes polítiques, però que ofereixen la potencialitat de contribuir a pal·liar els efectes de les desigualtats.

Els resultats combinats d’aquests mètodes permetran identificar bretxes entre els factors socioeconòmics i polítics de la desigualtat i la seva experiència viscuda. Això proporcionarà una visió única de com abordar l’escletxa de l’impacte de les polítiques.

Tercera Fase, DE LA INVESTIGACIÓ A L'ACCIÓ I LA CONSTRUCCIÓ DE POLÍTIQUES

Identificar i potenciar les estratègies clau de resistència i resiliència que s’estan implementant sobre el terreny i que aborden les causes i les conseqüències de la creixent desigualtat territorial

La tercera fase identificarà estratègies de resistència i resiliència per enfrontar les desigualtats territorials entre les constel·lacions d’actors, pràctiques i recursos que no són reconeguts en les respostes polítiques. Això contribuirà a promoure una comprensió de les necessitats sobre el terreny, així com dels efectes de les polítiques públiques sobre les comunitats locals i les seves respostes (o la manca d’elles) davant de les tendències de creixent desigualtat territorial.

Sobre aquesta base, aquesta tercera fase del projecte té com a objectiu promoure la participació comunitària en la formulació de polítiques. Començant amb un taller ‘d’empoderament’ a cadascun dels llocs on s’haurà dut a terme el treball de camp, el projecte retornarà els resultats de l’anàlisi de polítiques, percepcions i experiències als participants per avaluar-los. Aquests tallers proporcionaran eines a la ciutadania per participar a dues rondes de consulta amb responsables polítics, expertes i altres actors clau (interlocutors socials, ONG, organitzacions de la societat civil, etc.).

Aquestes rondes de consulta conduiran a la producció de diversos productes dirigits legisladors a diferents nivells, amb l’objectiu de millorar la cooperació amb els actors sobre el terreny, respondre de manera efectiva a les necessitats de les àrees que experimenten desigualtat territorial, abordar la bretxa entre polítiques i implementació i adreçar les percepcions d’abandó polític entre els ciutadans.