SOBRE EL PROJECTE

LA SITUACIÓ

El món es troba al mig de múltiples crisis polítiques, econòmiques i socials. Les creixents desigualtats a tot Europa alimenten encara més aquesta problemàtica. Alguns territoris i els seus ciutadans han estat descuidats, mentre que el dinamisme econòmic es concentra cada cop més en uns pocs llocs. Això és particularment important des d’una perspectiva geogràfica, ja que la desigualtat espacial creix dins les regions. Tot i el creixement econòmic general a escala nacional, certes regions estan experimentant un estancament o declivi socioeconòmic a llarg termini. Aquestes àrees s’han caracteritzat sovint com a ‘deixades enrere’ des de les polítiques públiques europees. Tanmateix, en sabem ben poc de què s’entén per aquest ‘deixar enrere’.

LES METES

EXIT proporcionarà una anàlisi en profunditat del concepte de ‘left-behind’ en el seu ús per caracteritzar les desigualtats territorials que experimenten certes àrees. Això no significa només generar coneixement sobre els elements que impulsen la desigualtat en aquestes àrees, sinó també sobre allò que estimula les caracteritzacions polítiques, mediàtiques i acadèmiques d’aquestes àrees com a ‘deixades enrere’ des del marc polític europeu o altres de més locals com ‘buides’ o ‘abandonades’. Aquesta anàlisi en profunditat significa també entendre les experiències i percepcions d’abandonament entre els habitants d’aquestes àrees.

Per això, EXIT proposa una investigació de baix a dalt, interdisciplinària i mixta amb un enfocament comunitari i interseccional durant tota la recerca, des de l’anàlisi fins a la transferibilitat de pràctiques.

ELS OBJECTIUS

 

 • EXIT cerca obtenir una comprensió profunda de
  com el concepte de ‘deixat enrere’ tal com s’ha utilitzat en la investigació, la política i el discurs polític per definir certes àrees que experimenten desigualtat territorial.

 • Comprendre i desenvolupar la lògica, el valor afegit i els biaixos del concepte en relació amb altres conceptes vinculats com poden ser els de desigualtat geogràfica, disparitats, l’estigmatització geogràfica, cohesió territorial o justícia espacial.

 

 • Analitzar i avaluar com les polítiques a diferents nivells (local, regional, UE) contribueixen a la percepció de les desigualtats entre les àrees que es conceben com ‘deixades enrere’.
 • Conèixer les experiències i percepcions de la desigualtat territorial i com aquestes varien entre i dins d’aquestes àrees, comprenent així també com les percepcions i experiències de desigualtat contribueixen a definir una àrea com ‘deixada enrere’ i identificar bretxes entre els factors socioeconòmics de la desigualtat i la percepció d’abandonament.

 

 • Examinar les pràctiques i estratègies existents que promouen l’anivellament i la inclusió social en àrees que experimenten desigualtat territorial. Així, es pretén identificar i millorar la capacitat d’iniciatives de base, locals i regionals que promoguin el desenvolupament local i analitzar en quina mesura les iniciatives funcionen per contrarestar les desigualtats i la polarització dins d’aquestes àrees.

 

 • Millorar la cooperació entre les parts interessades locals i regionals d’àrees en declivi i responsables polítics a tots els nivells, promovent la transferibilitat i l’ampliació de les iniciatives d’èxit.

 

 • Finalment, EXIT proposarà estratègies sostenibles de governança per abordar les creixents desigualtats territorials mitjançant un enfocament participatiu i interseccional.

Qui es beneficiarà del projecte?

 • Persones que viuen a àrees en estancament econòmic i declivi.
 • Actors locals de la societat civil, incloses iniciatives de base, organitzacions de suport i sindicats.
 • Responsables de la formulació de polítiques a escala local i regional.
 • Responsables polítics a escala nacional i de la UE.
 • Investigadors que treballen al camp de les desigualtats territorials.