SOCIS

COORDINADOR

UNIVERSITAT DE BARCELONA, ESPANYA

El projecte EXIT està coordinat per la Universitat de Barcelona, ​​concretament a través del Departament d’Antropologia Social, i la European Social Research Unit (ESRU), en col·laboració amb el Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI). L’equip de la Universitat de Barcelona té una gran experiència en recerca etnogràfica en diversos camps, inclosa la política social, la migració, l’exclusió social, el patrimoni cultural i la diversitat sexual i de gènere. Com a Coordinadora d’EXIT, la Dra. Olga Jubany aporta una àmplia experiència en la implementació d’iniciatives de recerca transnacional des d’una perspectiva interdisciplinària i interseccional.

SOCIS DEL PROJECTE

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENÈZIA, ITÀLIA

Establert el 1997 com a laboratori sobre immigració, el Laboratorio di RIcerca Sociale (LARIS) fa estudis sociològics sobre desigualtats, migracions, racisme, transformació del treball, processos d’inclusió/exclusió, i noves vulnerabilitats. Les seves activitats principals són la realització de projectes de recerca, publicacions, congressos i seminaris sobre temes d’interès social.

El Laboratori d’Investigacions Socials ha participat en una sèrie de projectes nacionals i internacionals (inclosos EC DG Research, EC DG Employment, EC DG Housing, EUMC, FRA, Ministeri de Salut d’Itàlia, Ministeri d’Universitats d’Itàlia). LARIS també compta amb el Osservatorio sul lavoro digitale, distaccato e decente (OLD), que investiga sobre la digitalització del treball. LARIS està vinculat a l’activitat editorial de la sèrie Società e transformazioni sociali de l’editorial universitària Ca’ Foscari.

Per obtenir més informació, visiteu: https://www.unive.it/pag/16133/

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, ÀUSTRIA

La Research Unit Sociology es troba al centre de ciències socials de la Facultat d’Arquitectura i Ordenació del Territori de la Technische Universitaet Wien. A través de la docència i la investigació, analitza l’estructuració social i espacial de les societats i el canvi. El seu treball es centra en la desigualtat social, el desenvolupament urbà, la democràcia, la participació i la governança, així com en qüestions relacionades amb l’habitatge, la mobilitat i la sostenibilitat, tenint en compte el canvi tecnològic i la transformació digital. L’equip és interdisciplinari amb expertesa en diversos àmbits com sociologia, arquitectura, geografia, ciències polítiques, antropologia, economia o planificació urbana i espacial.

KMOP - CENTRE D'ACCIÓ SOCIAL I INNOVACIÓ, GRÈCIA

KMOP, establerta el 1977, és una de les organitzacions de la societat civil més antigues de Grècia que ofereix serveis de suport social i implementa diversos programes destinats a empoderar i millorar el benestar de les persones i les comunitats. En els darrers anys, KMOP ha ampliat el seu abast a escala mundial, actualment té presència a 5 països i oficines permanents a Atenes, El Pireu, Tessalònica, Brussel·les, Skopje i Tirana. KMOP es dedica a abordar els desafiaments socials a través de solucions basades en evidència que promouen la prosperitat individual i col·lectiva. El seu enfocament és dissenyar i executar serveis socials innovadors que millorin l’autoestima individual, redueixin la desigualtat i fomentin un desenvolupament social inclusiu i sostenible. Durant els darrers 20 anys, hem fet amb èxit més de 400 iniciatives d’innovació social amb el suport de donants institucionals i privats. Els seus esforços han beneficiat directament més de 85.000 persones. Per obtenir més informació, visiteu: www.kmop.gr.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO, ESPANYA

Fundada el 1608, la Universidad de Oviedo (https://www.uniovi.es/) és una institució pública d’educació superior estructurada en Facultats, Escoles, Departaments i Grups de Recerca. REGIOlab (Laboratori d’Anàlisi Econòmica Regional, https://regiolab.es/) és un dels seus grups de recerca en Ciències Socials amb seu a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Amb una projecció internacional creixent, REGIOlab se centra en l’Economia Urbana i Regional i ha participat activament en diversos projectes competitius regionals, nacionals i europeus. Tot i la seva creixent projecció internacional, el laboratori també tracta de recolzar i promoure vincles entre la investigació acadèmica i les demandes de la societat civil.

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES, BÈLGICA

Creada el 1834, la Université Lliure de Bruxelles (ULB) ofereix ensenyament en totes les principals disciplines acadèmiques. Ubicada al cor d’Europa, ULB és un actor important a les àrees europees d’educació superior i investigació, i participa a molts projectes de recerca finançats per la UE. La ULB acull 48 ERC, rep investigadors del programa Marie Skłodowska-Curie i coordina o participa en una sèrie de programes cooperatius finançats com a part dels programes marc de la Unió Europea (Horizon Europe, Horizon 2020, FP7, etc.). La ULB participarà del projecte EXIT a través del Centre de Recerca Interdisciplinari METICES dedicat a treball, ocupació, capacitació, mobilitat, salut, migracions i ètnies, ciutadania, polítiques i accions socials. METICES gaudeix de finançament nacional i internacional, principalment de la Comissió Europea i ha participat i participa en diferents programes de recerca internacionals finançats, entre d’altres, per l’OIT, el Consell d’Europa o la Confederació Europea de Sindicats.

CENTER FOR SOCIAL POLICY, SÈRBIA

Center for Social Policy (CSP) és una organització d’experts independent de Sèrbia, dedicada a la millora de les polítiques públiques, per tal de catalitzar el creixement inclusiu, crear una societat cohesionada i un estat de benestar eficaç i eficient. CSP influeix en la creació de polítiques públiques mitjançant investigacions i debats independents i innovadors destinats a resoldre desafiaments socials clau i també mitjançant activitats de desenvolupament de capacitats. Les principals àrees d’atenció de CSP són la pobresa i la inclusió social, la protecció infantil i familiar, la política de pensions, els serveis d’atenció a llarg termini i el benestar social, així com iniciatives multisectorials que cobreixen àrees de salut, educació i ocupació. CSP és fundador i coordinador de la Xarxa Regional El Futur de l’Estat del Benestar als Balcans Occidentals, que reuneix les principals organitzacions d’experts i investigadors de política social que actuen conjuntament en diferents àrees de l’estat del benestar, promovent així una agenda de reforma sostenible a la regió i millorant la dimensió social de la integració europea als Balcans Occidentals.

EAPN-ES, ESPANYA

La Xarxa Europea per a la Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social a l’Estat Espanyol (EAPN ESPANYA) és una organització horitzontal, plural i independent que treballa per traslladar aquest objectiu a la realitat espanyola i incidir en les polítiques públiques, nivell europeu, estatal, regionals i locals. Actualment està integrada per 19 xarxes autonòmiques i 15 organitzacions d’àmbit estatal, totes sense ànim de lucre i amb un component comú: la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. En total, EAPN ESPANYA engloba més de vuit mil ONG socials a tot l’Estat. Entre els nostres objectius, compartits amb EAPN Europa, hi ha la implantació d’un mètode de treball per unir esforços amb actors clau per tal d’aconseguir majors i millors resultats en la lluita per l’erradicació de la pobresa i l’exclusió social a Espanya.

EAPN ESPANYA Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa a l’Estat Espanyol C/ Tribulete, 18 Local, 28012 Madrid +34 91 786 04 11 – eapn@eapn.es www.eapn.es

UNIVERSITAT D'AALBORG, DINAMARCA

SocMap es dedica a la investigació en sociologia urbana i rural, desigualtat territorial, urbanització, cohesió territorial, veïnatge, pertinença territorial, barris vulnerables i salut. Metodològicament, el grup de recerca se centra en mètodes de mapeig, mètodes mixtos i aprenentatge automàtic per analitzar problemes de desigualtat territorial, comunitats (locals), urbanització, canvi demogràfic, salut i cohesió social. SocMap es centra en les potencialitats de la ubicació específica per a compensar o empitjorar diversos tipus de problemes socialment contingents. El grup compta amb 17 membres i una àmplia cartera de projectes finançats per subvencions externes. Aquests projectes aborden qüestions socioespacials nacionals i internacionals, centrant-se especialment en la desigualtat territorial, la cohesió territorial, les comunitats locals, la relació social amb el lloc, la integració ètnica, els punts d’inflexió social als pobles danesos, l’aprenentatge automàtic i les prediccions territorials, l’abandonament territorial, la demografia i la salut.

APS ARCI, ITÀLIA

Associazione Arci és una organització de promoció social italiana fundada el 1957. Es troba a tot el territori italià, amb aproximadament un milió de membres, 17 comitès regionals, 115 comitès locals i 4.000 clubs recreatius i culturals. Els principals camps d’intervenció són: 

Cultura: La missió d’ARCI és oferir espais lúdics i culturals (música, literatura, dansa, teatre, festivals de cinema, cursos, programes culturals, etc.).

Educació, formació i investigació: ARCI adreça tant qüestions culturals (música, activitats teatrals, literatura, vídeo, idiomes, etc.) com a socials (cursos ad hoc per formar grups específics com operadors socials, operadors interculturals, etc.).

Immigració, dret d’asil i lluita contra totes les formes de discriminació i racisme: campanyes de sensibilització, empoderament, suport a l’autoorganització de les persones migrants.

UNIVERSITY OF WARWICK, REGNE UNIT

La Universitat de Warwick es va establir amb l’aprovació del govern britànic el 1961 i va rebre el seu Royal Charter of Incorporation el 1965. Amb 29 departaments acadèmics i més de 50 centres i instituts de recerca, està organitzada a tres Facultats: Arts, Ciències, Enginyeria i Medicina i Ciències Socials. Des dels seus inicis, la Universitat s’ha esforçat per aconseguir l’excel·lència tant a l’ensenyament com a la investigació, i ara se la considera una de les principals universitats de recerca del Regne Unit. Les seves impressionants classificacions de recerca donen fe de la qualitat i l’impacte del seu treball, amb 4 dels seus departaments classificats com els millors departaments acadèmics per resultats (publicacions) al país, i 19 departaments que figuren entre els deu primers del Regne Unit a la unitat d’avaluació segons producció. La Universitat de Warwick apareix excepcionalment ben classificada en el Marc d’Excel·lència en Investigació Governamental (REF) més recent de 2014, ubicant-se al lloc 7 en general al Regne Unit (basat en institucions de múltiples facultats), i el 87 % de la seva recerca va assolir el nivell ‘líder mundial’ (3*) o estatus ‘excel·lent internacionalment’ (4*). Per a més informació visiteu: https://warwick.ac.uk/.