Udforsker bæredygtige

strategier til bekæmpelse

af territorielle uligheder gennem

en intersektionel tilgang

EXIT-projektet sigter mod at udforske årsagerne til og konsekvenserne af socioøkonomisk ulighed i og mellem områder, der betegnes som ‘Left Behind’. Projektet involverer syv universiteter og fire civilsamfundsorganisationer fra otte lande. Gennem et omhyggeligt tværfagligt forskningssamarbejde og et samarbejde med aktører i konkrete områder har projektet til hensigt at udvikle modeller til at tackle territoriel ulighed.

Projektet vil fra et intersektionelt perspektiv og på baggrund af deltagende tilgange udforske, hvordan indbyggere, institutioner og organisationer i disse områder opfatter, oplever og imødegår uligheder. Udviklingen af bæredygtige strategier til at adressere voksende territoriel ulighed finder sted på baggrund af videndeling mellem lande og lokalsamfund på tværs af deltager-landene.

Følg os på sociale medier