Om projektet

Situationen

Verden står midt i flere politiske, økonomiske og sociale kriser. Voksende ulighed på tværs af Europa forstærker yderligere disse kriser. Nogle områder og deres borgere bliver negligeret, mens den økonomiske dynamik i stigende grad koncentreres andre steder. Den territorielle ulighed vokser både indenfor og imellem regioner, hvilket medfører at der – på trods af generel økonomisk vækst på landeniveau – i visse regioner opleves langvarig socioøkonomisk stagnation eller tilbagegang. Disse områder er ofte blevet betegnet som ‘Left Behind’, men der mangler viden om, hvad der driver ‘Left Behindness’ og om der er forskel på at være ”Left Behind” og at føle sig ”Left Behind”.

Vores mål

EXIT vil foretage en dybdegående analyse af ‘Left Behind’ som et begreb, der bruges til at karakterisere territoriel ulighed og identificere strategier til at adressere selvsamme. Herved vil projektet ikke kun opbygge viden om, hvad der driver ulighed i disse områder. Det vil også fokusere på, hvad der driver politiske, medierelaterede og akademiske karakteristikker og analyser af disse områder som ‘Left Behind’ og samtidig undersøge hvilke lokale oplevelser og opfattelser af ’forladthed’ der eksisterer blandt indbyggerne i disse områder.
For at gøre dette er EXIT baseret på en forskningstilgang, der anvender multiple metoder, Bottom-up fokus og tværfaglighed i udforskningen af hvordan strategier kan overføres til praksis.

Vores mål

er at

 • få en dybdegående forståelse for, hvordan begrebet “Left Behind” er blevet brugt i forskning, politik og politiske diskurser til at definere visse områder, der er ramt af territorial ulighed. Samt at forstå såvel merværdi som de bias, begrebet har i relation til beslægtede begreber som geografisk ulighed, stigmatisering, territoriel sammenhængskraft og rumlig retfærdighed.

 

 • analysere og vurdere, hvordan politikker på forskellige niveauer (lokalt, regionalt, EU) bidrager til opfattelsen af ulighed i ’efterladte’ områder.

 

 • opnå viden om oplevelser og erfaringer med territorial ulighed og hvordan disse varierer imellem og indenfor områder, der betragtes som “Left Behind”. Herunder at forstå, hvordan opfattelser og oplevelser af ulighed bidrager til at definere områder som ’Left Behind’ og identificere kløfter mellem socioøkonomiske faktorer for ulighed og opfattelsen af at være ’Left Behind’.

   

   

  • undersøge eksisterende strategier og praksisser, der fremmer social inklusion i områder betragtet som ’Left Behind’. Herunder at identificere og styrke kapaciteten af græsrodsinitiativer, lokale og regionale initiativer, der fremmer udviklingen af disse områder, og analysere i hvilken grad initiativerne imødegår uligheder og polariseringer på områdeniveau.

   

  • forbedre samarbejdet mellem lokale og regionale interessenter fra områder i tilbagegang og politikere på alle niveauer, samt fremme overførbarhed og opskalering af succesfulde initiativer.

   

  • Projektet vil således udvikle bæredygtige strategier til at adressere og afhjælpe voksende territoriel ulighed gennem en deltagende og intersektionel tilgang med et fokus på kombinationen af faktorer og årsager  

   Hvem vil få gavn af projektet?

   • Mennesker, der bor i områder, der oplever økonomisk stagnation og tilbagegang
   • Lokale civilsamfundsaktører, herunder græsrodsinitiativer, støtteorganisationer og fagforeninger
   • Politikere på lokalt og regionalt niveau
   • Politikere på nationalt og EU-niveau
   • Forskere, der arbejder med territoriel ulighed