Partnere

KOORDINATOR

UNIVERSITAT DE BARCELONA, SPAIN

EXIT-projektet er koordineret af Universitat de Barcelona, specifikt gennem ”Department of Social Anthropology, og the European Social Research Unit (ESRU)”, i samarbejde med ”Research Group on Gender, Identity and Diversity (GENI)”. Teamet ved Universitat de Barcelona har betydelig ekspertise i etnografisk forskning inden for forskellige områder, herunder socialpolitik, migration, social eksklusion, kulturarv samt seksuel- og kønsdiversitet. Som koordinator for EXIT har, Dr. Olga Jubany, en omfattende erfaring inden for implementering af transnationale forskningsinitiativer.

PARTNERE

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA, ITALY

Etableret i 1997 som ”The Laboratory on immigration” og nu omdøbt til ”Laborotory for Social Research”. Miljøet foretager sociologiske studier om ulighed, migration, racisme, arbejdets transfornation, inklusions-/eksklusionsprocesser samt nye sårbarheder. De vigtigste aktiviteter er gennemførelsen af forskningsprojekter, publikationer, konferencer og seminarer. Laboratoriet for Social Research har været med i et antal nationale og internationale projekter (herunder EC DG Research, EC DG Employment, EC DG Home, EUMC, FRA, det italienske sundhedsministerium og det italienske Ministerium for Uddannelse). Laboratoriet har også et såkaldt ”Observatorium on Digital, Posted and Decent Work”. Laboratoriet er forbundet med udgivelsen af ”Society and social transformations” https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/collane/societa-e-trasformazioni-sociali på Ca’ Foscari University Press. For mere info, besøg venligst: https://www.unive.it/pag/16133/

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN, AUSTRIA

Den sociologiske forskningsgruppe er en del af det socialvidenskabelige center på Fakultetet for Arkitektur og Rumlig Planlægning ved Technische Universität, Wien. I undervisning og forskning beskæftiger miljøet sig med social og rumlig strukturering af samfundet. Arbejdet fokuserer på social ulighed, byudvikling, demokrati, deltagelse og styring, samt bolig/bosætning, mobilitet og bæredygtighed, under hensyntagen til teknologisk forandring og digital transformation. Kvalifikationerne i det tværfaglige team spænder fra sociologi til arkitektur, geografi, statskundskab, antropologi og økonomi, og til by- og rumlig planlægning.

KMOP – SOCIAL ACTION AND INNOVATION CENTRE, GREECE

KMOP, der blev grundlagt i 1977, er en af de ældste civilsamfundsorganisationer i Grækenland, der tilbyder social støtte og implementering af forskellige programmer rettet mod at styrke og forbedre individuelt og socialt velbefindende. I de senere år har KMOP udvidet sin rækkevidde og er pt tilstedeværende i 5 lande og har permanente kontorer i Athen, Piræus, Thessaloniki, Bruxelles, Skopje og Tirana. KMOPs formål er at imødegå sociale udfordringer gennem evidensbaserede løsninger til fremme for individuel og kollektiv velstand. Fokus er på at designe og etablere innovativ social støtte til styrkelse af individuelt selvværd, reduktion af ulighed og for at fremme social inklusion. I løbet af de sidste 20 år har KMOP med succes taget initiativ til mere end 400 innovative programmer og har fået støtte fra både institutionelle og private donorer. KMOPs bestræbelser har gavnet over 85.000 individer. For mere information, kan du besøge: www.kmop.gr.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO, SPAIN

Universidad de Oviedo, der blev grundlagt i 1608, er en videregående uddannelsesinstitution, der er struktureret i fakulteter, skoler, afdelinger og forskningsgrupper. REGIOlab (Laboratorio de Análisis Económico Regional, https://regiolab.es/) er en af universitetets forskningsgrupper inden for samfundsvidenskab, placeret på fakultetet for økonomi og erhverv. Med en stigende deltagelse i internationale projekter fokuserer REGIOlab på Urban og Regional Økonomi og har aktivt deltaget i flere regionale, nationale og europæiske projekter. På trods af den stigende deltagelse i internationale projekter forsøger laboratoriet også at støtte og fremme forbindelser mellem akademisk forskning og samfundets behov.

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, BELGIUM

Université Libre de Bruxelles (ULB), der blev oprettet i 1834, tilbyder undervisning i alle de vigtigste akademiske discipliner. Med sin beliggenhed i hjertet af Europa er ULB en vigtig aktør i det videregående europæiske uddannelsesområde og det europæiske forskningsområde, og deltager i mange forskningsprojekter finansieret af EU. ULB er hjemsted for 48 nuværende eller tidligere ERC-stipendiemodtagere. Universitetet modtager også mange forskere støttet af Marie Skłodowska-Curie-programmet og koordinerer eller deltager i en række samarbejdsprogrammer finansieret som en del af Den Europæiske Unions rammeprogrammer (Horizon Europe, Horizon 2020, FP7, etc.). ULB vil deltage i EXIT-projektet gennem det tværfaglige forskningscenter METICES, der er fokuseret på beskæftigelse, uddannelse, mobilitet, sundhed, migration og etnicitet, statsborgerskab, politik og demokratisk deltagelse. METICES nyder godt af national og international finansiering, hovedsageligt fra den Europæiske Kommission, og har deltaget og deltager i forskellige internationale forskningsprogrammer, finansieret blandt andet af ILO, Europarådet eller Den Europæiske Fagbevægelseskonføderation.

CENTER FOR SOCIAL POLICY, SERBIA

Center for Social Policy (CSP) er en uafhængig tænketank fra Serbien, hvis formål er at forbedre offentlige politikker med det mål at katalysere inkluderende vækst, skabe et sammenhængende samfund og en effektiv velfærdsstat. CSP påvirker udformningen af offentlige politikker gennem uafhængig og innovativ forskning og diskussioner, der sigter mod at løse vigtige sociale udfordringer, og forskellige former for kapacitetsopbygning. CSP’s hovedpolitikområder er fattigdom og social inklusion, beskyttelse af børn og familier, pensionspolitik, langvarig pleje og sociale velfærdstjenester, samt flersektorielle initiativer, der dækker områder som sundhed, uddannelse og beskæftigelse. CSP er grundlægger af og koordinator for det regionale netværk ”The Future of the Welfare State in the Western Balkans”, som samler førende tænketanke og politikforskere i samarbejde om etableringen af velfærdsstater i håbet om at fremme reformer og europæisk integration i landene på Vestbalkan.

EAPN-ES, SPAIN

Det Europæiske Netværk mod Fattigdom og Social Udstødelse i Spanien (EAPN SPAIN) er en horisontal, pluralistisk og uafhængig organisation, der arbejder for at overføre mål om bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse til den spanske virkelighed og påvirke offentlige politikker på europæisk, statsligt, regionalt og lokalt niveau. Det består i øjeblikket af 19 regionale netværk og 15 statslige organisationer, alle non-profit og med en fælles komponent: kampen mod fattigdom og social udstødelse. I alt omfatter EAPN SPAIN mere end otte tusind sociale NGO’er over hele landet. Blandt vores mål, delt med EAPN Europe, er implementeringen af en arbejdsmetode for at forene kræfter med nøgleaktører for at opnå større og bedre resultater i kampen for udryddelse af fattigdom og social udstødelse i Spanien. EAPN SPAIN Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español C / Tribulete, 18 Local, 28012 Madrid +34 91 786 04 11 – eapn@eapn.es www.eapn.es

AALBORG UNIVERSITET, DENMARK

SocMap beskæftiger sig med forskning inden for urban og rural sociologi, territoriel ulighed, urbanisering, demografi territoriel og social sammenhængskraft, lokalsamfund, stedtilknytning, udsatte boligområder og sundhed. Metodisk fokuserer forskergruppen på mapping-metoder, mixed-methods og maskinlæring i analysen af territoriel ulighed, lokalsamfund, urbanisering, demografisk forandring, sundhed og social sammenhængskraft. SocMaps fokus er på stedsspecifikke potentialer for at mediere, dvs. kompensere eller forværre forskellige typer af socialt betingede problemer. Gruppen er et voksende forskningsmiljø pt med 17 medlemmer og en omfattende portefølje af projekter finansieret af eksterne bevillinger. Disse projekter adresserer nationale og internationale socio-spatiale spørgsmål, især med fokus på territoriel ulighed, territoriel sammenhængskraft, lokalsamfund, social tilknytning til steder, etnisk integration, sociale tipping-points i danske landsbyer, maskinlæring og territorielle prediktioner, “leftbehind-ness”, demografi og sundhed. www.socmap.aau.dk

ARCI APS, ITALY

Associazione Arci er en italiensk social promotionsorganisation, der blev grundlagt i 1957. Den er tilgængelig over hele Italien, med cirka en million medlemmer, 17 regionale udvalg, 115 lokale udvalg og 4.000 fritids- og kulturklubber. Dens hovedområder for intervention er: – Kultur: Arci’s mission er at tilbyde fritids- og kulturelle muligheder (musiklitteratur, dans, teater, filmfestivaler, kurser, kulturelle programmer osv.). – Uddannelse, træning og forskning: indholdet kan være både være kulturelle spørgsmål (musik, dramatiske aktiviteter, litteratur, video, sprog osv.) og sociale (ad-hoc kurser for at træne specifikke målgrupper såsom sociale operatører, interkulturelle operatører osv.). – Immigration, asylret og kamp mod alle former for diskriminationer og racisme: bevidsthedskampagner, styrkelse af migranter, støtte til migranters selvorganisering.

THE UNIVERSITY OF WARWICK, UNITED KINGDOM

The University of Warwick blev etableret i 1961 og modtog sin Royal Charter of Incorporation i 1965. Med 29 akademiske afdelinger og over 50 forskningscentre og institutter, er det organiseret i tre fakulteter: Arts, Science, Engineering, Medicine, and Social Sciences. Fra sin start har universitetet stræbt efter excellence i både undervisning og forskning, og det betragtes nu som et af Storbritanniens førende forskningsuniversiteter. Dets imponerende forskningsrangeringer vidner om kvaliteten og effekten af det arbejde. 4 afdelinger er rangeret som de bedste akademiske afdelinger for outputs (publikationer) i landet, og 19 afdelinger figurerer i Storbritanniens top ti i deres enhed af vurdering baseret på output. Universitetet klarede sig ekstraordinært godt i den seneste regerings Research Excellence Framework (REF) 2014, hvor det rangerede som det 7. bedste i Storbritannien (baseret på multifakultetsinstitutioner), og 87% af dets forskning opnåede ‘verdensledende’ (3*) eller ‘internationalt fremragende’ (4*) status. For mere information, besøg venligst https://warwick.ac.uk/.