ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ

Το έργο EXIT συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και συγκεκριμένα μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και την Ευρωπαϊκή Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας (ESRU), σε συνεργασία με την Ερευνητική Ομάδα για το Φύλο, την Ταυτότητα και τη Διαφορετικότητα (GENI). Η ομάδα του Πανεπιστημίου διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην εθνογραφική έρευνα σε διάφορους τομείς, όπως η κοινωνική πολιτική, η μετανάστευση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και η σεξουαλική και έμφυλη ποικιλομορφία. Ως συντονίστρια του EXIT, η Δρ. Olga Jubany διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών πρωτοβουλιών από διεπιστημονική και διαθεματική οπτική.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CA' FOSCARI ΒΕΝΕΤΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑ

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας, που ιδρύθηκε το 1997 ως Εργαστήριο Μετανάστευσης, εκτελεί κοινωνιολογικές μελέτες για τις ανισότητες, τη μετανάστευση, τον ρατσισμό, τη μεταμόρφωση της εργασίας, τις διαδικασίες ένταξης/αποκλεισμού, τις νέες ευπάθειες. Οι κύριες δραστηριότητες είναι η υλοποίηση ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων για θέματα σχετικού κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Έρευνας συμμετείχε σε μια σειρά εθνικών και διεθνών έργων (συμπεριλαμβανομένων των EC DG Research, EC DG Employment, EC DG Home, EUMC, FRA, Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας, Ιταλικό Υπουργείο Πανεπιστημίου). Εντός του Εργαστηρίου λειτουργεί Παρατηρητήριο Ψηφιακής, Αποσπασμένης και Αξιοπρεπούς Εργασίας. Το Εργαστήριο συνδέεται με την εκδοτική δραστηριότητα της σειράς «Κοινωνία και κοινωνικοί μετασχηματισμοί» στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ca’ Foscari.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.unive.it/pag/16133/

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνιολογίας είναι το κέντρο κοινωνικών επιστημών της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Χωροταξίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Βιέννης. Στη διδασκαλία και την έρευνα, αναλύει την κοινωνική και χωρική διάρθρωση των κοινωνιών και την αλλαγή τους. Το έργο της επικεντρώνεται στην κοινωνική ανισότητα, την αστική ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τη συμμετοχή και τη διακυβέρνηση, καθώς και τη στέγαση, την κινητικότητα και τη βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τεχνολογική αλλαγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα προσόντα της διεπιστημονικής ομάδας κυμαίνονται από την κοινωνιολογία στην αρχιτεκτονική, τη γεωγραφία, τις πολιτικές επιστήμες, την ανθρωπολογία και τα οικονομικά, μέχρι τον αστικό και χωροταξικό σχεδιασμό.

ΚΜΟΠ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, έχοντας 45 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και στην υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1977 στην Αθήνα. Σήμερα, έχει επεκτείνει την παρουσία του σε 5 χώρες, ενώ λειτουργεί μόνιμα γραφεία στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τις Βρυξέλλες, τα Σκόπια και τα Τίρανα. Αξιοποιώντας τη σημαντική εμπειρία του στο πεδίο, το ΚΜΟΠ μελετά, αναλύει και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων με όρους δικαιοσύνης, καινοτομίας, βιωσιμότητας και ισόρροπης ανάπτυξης. Στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Τα τελευταία 20 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει περισσότερες από 400 κοινωνικές πρωτοβουλίες από τις οποίες έχουν επωφεληθεί πάνω από 85.000 άτομα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.kmop.gr/.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΟΒΙΕΔΟ, ΙΣΠΑΝΙΑ

Το Πανεπιστήμιο του Οβιέδο (https://www.uniovi.es/) ιδρύθηκε το 1608 και είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαρθρώνεται σε Σχολές, Τμήματα και Ερευνητικές Ομάδες. Το REGIOlab (Laboratorio de Análisis Económico Regional, https://regiolab.es/) είναι μία από τις ερευνητικές ομάδες Κοινωνικών Επιστημών που εδρεύει στη Σχολή Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών. Με αυξανόμενη διεθνή προβολή, το REGIOlab επικεντρώνεται στα αστικά και περιφερειακά οικονομικά και έχει συμμετάσχει ενεργά σε διάφορα περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρά την αυξανόμενη διεθνή προβολή του, το εργαστήριο προσπαθεί επίσης να υποστηρίξει και να προωθήσει συνδέσεις μεταξύ της ακαδημαϊκής έρευνας και των αναγκών της κοινωνίας των πολιτών.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ, ΒΕΛΓΙΟ

Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (ULB), που ιδρύθηκε το 1834, παρέχει διδασκαλία σε όλους τους κύριους ακαδημαϊκούς κλάδους. Με τη θέση του στην καρδιά της Ευρώπης, το ULB αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και στον ευρωπαϊκό ερευνητικό τομέα, συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το ULB φιλοξενεί 48 νυν ή πρώην βραβευμένους με υποτροφία ERC. Δέχεται επίσης πολλούς ερευνητές που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie και συντονίζει/συμμετέχει σε πολλά προγράμματα συνεργασίας που χρηματοδοτούνται ως μέρος των προγραμμάτων-πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Horizon Europe, Horizon 2020, FP7 κ.λπ.). Το ULB θα συμμετάσχει στο έργο EXIT μέσω του Διεπιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου METICES που είναι αφιερωμένο στην εργασία, την απασχόληση, την κατάρτιση, την κινητικότητα, την υγεία, τις μεταναστεύσεις και την εθνικότητα, την ιθαγένεια, τις πολιτικές και τις κοινωνικές δράσεις. Το METICES επωφελείται από εθνικές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε διάφορα διεθνή ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, από τη ΔΟΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης ή την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΕΡΒΙΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής (CSP) είναι ένα ανεξάρτητο think tank από τη Σερβία, αφιερωμένο στη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών, με στόχο την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, τη δημιουργία μιας συνεκτικής κοινωνίας και ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού κράτους πρόνοιας. Το CSP επηρεάζει τη δημιουργία δημόσιων πολιτικών μέσω ανεξάρτητων και καινοτόμων ερευνών και συζητήσεων που αποσκοπούν στην επίλυση βασικών κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων. Οι κύριοι τομείς πολιτικής του CSP είναι η φτώχεια και η κοινωνική ένταξη, η προστασία του παιδιού και της οικογένειας, η συνταξιοδοτική πολιτική, η μακροχρόνια φροντίδα και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και οι πολυτομεακές πρωτοβουλίες που καλύπτουν τους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Το CSP είναι ιδρυτής και συντονιστής του περιφερειακού δικτύου The Future of the Welfare State in the Wester Balkans, το οποίο συγκεντρώνει κορυφαίους οργανισμούς μελετών και ερευνητές κοινωνικής πολιτικής που δρουν από κοινού στους τομείς του κράτους πρόνοιας, προωθώντας έτσι μια βιώσιμη ατζέντα μεταρρυθμίσεων στην περιοχή και βελτιώνοντας την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στα Δυτικά Βαλκάνια.

EAPN-ES, ΙΣΠΑΝΙΑ

Στην Ισπανία, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στο Ισπανικό Κράτος (EAPN SPAIN) είναι ένας οριζόντιος, πλουραλιστικός και ανεξάρτητος οργανισμός που εργάζεται για την επίτευξη του στόχου αυτού στην ισπανική πραγματικότητα και για την άσκηση επιρροής στις δημόσιες πολιτικές, σε ευρωπαϊκό, κρατικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή αποτελείται από 19 περιφερειακά δίκτυα και 15 οργανώσεις σε κρατικό επίπεδο, όλες μη κερδοσκοπικές και με κοινή συνισταμένη την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Συνολικά, το EAPN SPAIN περιλαμβάνει περισσότερες από οκτώ χιλιάδες κοινωνικές ΜΚΟ σε όλη τη χώρα. Μεταξύ των στόχων μας, που μοιραζόμαστε με το EAPN Ευρώπης, είναι η εφαρμογή μιας μεθόδου εργασίας για τη συνένωση δυνάμεων με βασικούς φορείς, προκειμένου να επιτύχουμε μεγαλύτερα και καλύτερα αποτελέσματα στον αγώνα για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ισπανία.

EAPN SPAIN Red Europea de Lucha contra la Pobreza en el Estado Español C / Tribulete, 18 Local, 28012 Madrid +34 91 786 04 11 – eapn@eapn.es www.eapn.es

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ AALBORG, ΔΑΝΙΑ

Η SocMap ασχολείται με την έρευνα στο πλαίσιο της αστικής και αγροτικής κοινωνιολογίας, της εδαφικής ανισότητας, της αστικοποίησης, της εδαφικής συνοχής, των κοινοτήτων γειτονιάς, του ανήκειν στον τόπο, των ευάλωτων γειτονιών και της υγείας. Μεθοδολογικά η ερευνητική ομάδα επικεντρώνεται σε μεθόδους χαρτογράφησης, μικτές μεθόδους και μηχανική μάθηση στην ανάλυση θεμάτων εδαφικής ανισότητας, (τοπικών) κοινοτήτων, αστικοποίησης, δημογραφικών αλλαγών, υγείας και κοινωνικής συνοχής. Η SocMap εστιάζει στις δυνατότητες της συγκεκριμένης τοποθεσίας να μεσολαβεί, δηλαδή να αντισταθμίζει ή να επιδεινώνει διάφορους τύπους προβλημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική κατάσταση. Πρόκειται για ένα αναπτυσσόμενο ερευνητικό περιβάλλον με 17 μέλη και ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο έργων που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές επιχορηγήσεις. Τα έργα αυτά αφορούν εθνικά και διεθνή κοινωνικοχωρικά ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εδαφική ανισότητα, την εδαφική συνοχή, τις τοπικές κοινότητες, την κοινωνική σχέση με τον τόπο, την εθνοτική ενσωμάτωση, τα κοινωνικά σημεία καμπής στα χωριά της Δανίας, τη μηχανική μάθηση και τις εδαφικές προβλέψεις, τις «λιγότερο ανεπτυγμένες» περιοχές, τη δημογραφία και την υγεία.

ARCI APS, ΙΤΑΛΙΑ

Η Associazione Arci είναι ένας ιταλικός οργανισμός κοινωνικής προώθησης που ιδρύθηκε το 1957. Δραστηριοποιείται σε όλη την ιταλική επικράτεια, με περίπου ένα εκατομμύριο μέλη, 17 περιφερειακές επιτροπές, 115 τοπικές επιτροπές και 4.000 ψυχαγωγικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Οι κύριοι τομείς παρέμβασής της είναι οι εξής: – Πολιτισμός: Η αποστολή της Arci είναι να προσφέρει ψυχαγωγικές και πολιτιστικές ευκαιρίες (μουσική λογοτεχνία, χορός, θέατρο, κινηματογραφικά φεστιβάλ, μαθήματα, πολιτιστικά προγράμματα κ.λπ.) – Εκπαίδευση, κατάρτιση και έρευνα: το περιεχόμενο αφορά τόσο πολιτιστικά θέματα (μουσική, θεατρικές δραστηριότητες, λογοτεχνία, βίντεο, γλώσσες, κ.λπ.) όσο και κοινωνικά (ad hoc μαθήματα για την κατάρτιση συγκεκριμένου στόχου, όπως κοινωνικοί φορείς, διαπολιτισμικοί φορείς, κ.λπ.) – Μετανάστευση, δικαίωμα στο άσυλο και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και ρατσισμού: εκστρατείες ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωση των μεταναστών, υποστήριξη της αυτό-οργάνωσης των μεταναστών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ WARWICK, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Το Πανεπιστήμιο του Warwick ιδρύθηκε με την έγκριση της βρετανικής κυβέρνησης το 1961 και έλαβε τον βασιλικό καταστατικό του χάρτη το 1965. Με 29 ακαδημαϊκά τμήματα και πάνω από 50 ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, το Πανεπιστήμιο είναι οργανωμένο σε τρεις σχολές: Τεχνών, Επιστημών, Μηχανικής και Ιατρικής και Κοινωνικών Επιστημών. Από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο έχει επιδιώξει την αριστεία τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, και σήμερα θεωρείται ένα από τα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι εντυπωσιακές κατατάξεις του στην έρευνα μαρτυρούν την ποιότητα και τον αντίκτυπο του έργου του, με 4 από τα τμήματά του να κατατάσσονται ως τα κορυφαία ακαδημαϊκά τμήματα όσον αφορά στις δημοσιεύσεις του  στη χώρα, και 19 τμήματα να εμφανίζονται στην πρώτη δεκάδα του Ηνωμένου Βασιλείου στη μονάδα αξιολόγησής τους με βάση τα αποτελέσματα. Το Πανεπιστήμιο σημείωσε εξαιρετικά καλές επιδόσεις στο πιο πρόσφατο Κυβερνητικό Πλαίσιο Ερευνητικής Αριστείας (REF) 2014, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο (με βάση τα ιδρύματα με πολλές σχολές), ενώ το 87% της έρευνάς του επιτυγχάνει το καθεστώς «παγκόσμιας πρωτοπορίας» (3*) ή «διεθνούς αριστείας» (4*). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://warwick.ac.uk/.