Istraživanje održivih strategija

za suzbijanje teritorijalnih

nejednakosti kroz međusektorski pristup

EXIT projekat ima za cilj istraživanje manifestacija, osnovnih uzroka i posledica socijalno-ekonomske nejednakosti unutar i između područja koja se često nazivaju „zaboravljenima“. Projekat, koji uključuje sedam univerziteta i četiri organizacije civilnog društva iz osam zemalja, predložiće načine za suzbijanje teritorijalnih nejednakosti putem sveobuhvatnog akcionog međudisciplinarnog istraživanja na više lokacija u svakoj od zemalja uključenih u projekat.

Projekat će kroz međusektorski i participativni pristup istražiti kako stanovnici, institucije i organizacije na ovim područjima percipiraju i doživljavaju nejednakosti i kako se protiv njih bore. Sveobuhvatan program će omogućiti razmenu znanja između zemalja i zajednica kako bi se predložile održive strategije za rešavanje rastućih nejednakosti između i unutar teritorija.

Pratite nas na društvenim mrežama